Diorama: Deel 3. Het Wildeman Geheim

By | May 15, 2019

by Diorama (website)

📫subscription game
De waarheid komt steeds scherper in zicht. In het slothoofdstuk wordt eindelijk duidelijk ██████ ████ ███ leven of dood. Wie is █████ en █████ ██████ van plan? Had Simon Boekanier gelijk? En zal Helena haar zus ooit nog terugzien?
show full description

Overall rating

Rated between 50 and 50 out of 5

based on ratings from 1 user

Your review

Player reviews

Anonymous rated this:Rated between 50 and 50 out of 5
Played: Aug 2020 Team size: 2 Time taken: 3

This is the best tabletop puzzle game I've ever played.

See also